DOCUMENTS VARIS

(21) PER LA INCAPACITAT DE REALITZAR L’ASSEMBLEA GENERAL PER COVID 19, LA JUNTA INFORMA DE LA SEVA GESTIÓ I PAGAMENT DE QUOTA ORDINÀRIA 2020.

images

(20) Informe de gestió de la activitat de la junta de compensació Miralcamp residencial corresponent al any 2018 i part del 2019.

images

(19) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 16 de novembre de 2019

images

(18) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp i al seu arquitecte tècnic municipal. 24/07/2019

images

(17) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp y al servei tècnic. 24/07/2019

images

(16) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp i a la Sra. Alcaldessa Natalia Targa Canela. 24/07/2019

images

(15) Informe de gestió de la activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a l´any
2017-2018

images

(14) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 1/9/18

images

(13) Resposta a les al·legacions al projecte 23/3/18

images

(12) Al·legacions al projecte del camí de Fontscaldetes 12/3/18

images

(11) Manifestacions referents al camí públic de Fontscaldetes 2/3/18

images

(10) Carta informativa 14/02/18 a tots els parcel·listes de Miralcamp Residencial

images

(9) Acta de la reunió celebrada amb l’ajuntament de Cabra el dia 22/11/2017 a petició de la Junta

images

(8) Contracte control de plagues suscrit conjuntament amb l’ajuntament i la Junta

images

(7) Conveni de col·laboració Ajuntament Cabra i Junta urbanizació Miralcamp Residencial

images

(6) Informe de gestió de l’activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a any 2016-2017

images

(5) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 2/09/2017

images

(4) Acta de la reunión celebrada a Cabra del Camp el dia 26/05/2017

images

(3) Acta de la reunió general extraordinària celebrada el dia 30/04/2016

images

(2) Informe de gestió de l’activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a l’any 2015

images

(1) Acta reunió celebrada a Cabra del Camp el 27-07-2015

images