DOCUMENTS VARIS

(43) RESPOSTA ESCRIT DEL AJUNTAMENT

images

(42) ESCRIT A L’AJUNTAMENT 15-01-2024

images

(41) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – Mapa en verd parcel.les que s’han de neteja pels seus propietaris

images

(40) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – COMPTE CAIXABANK 1-1-23 A 31-10-23.

images

(39) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – COMPTE CAIXABANK 1-1-22 A 31-12-22.

images

(38) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – INGRESSOS I DESPESES 2022 I 2023.

images

(37) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – INGRESSOS I DESPESES 2022 I 2023.

images

(36) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – ORDRE DEL DIA MIRALCAMP 2-12-23.

images

(35) Assemblea Ordinaria 2-12-2023 – ACTES ASSEMBLEES 2022

images

(34) Resposta a les al·legacions als pressupostos 2023.

images

(33) Resposta al escrit del Sr. Almansa (President de la Junta).

images

(32) Al·legacions Ajuntament de Cabra – Presupuestos 2023.

images

(31) Escrit Sr. Almansa al Alcalde de Cabra del Camp.

images

(30) Sol·licitud ampliació de recollida de brossa sel·lectiva.

images

(29) Recordatori del pagament de la quota 2022.

images

(28) Carta al tinent alcalde Sr. Miguel Castañon 15 juny 2022.

images

(27) Acta de la reunió General ExtraOrdinaria 30 Abril 2022.

images

(26) Acta de la reunió General Ordinaria 30 Abril 2022.

images

(25) Formulari delegació de vot.

images

(24) Acta de la reunió General Extraordinaria 2022.

images

(23) Acta de la reunió General Ordinària 2022.

images

(22) Informe de gestió de la Junta de compensació Miralcamp Residencial exercici 2021.

images

(21) PER LA INCAPACITAT DE REALITZAR L’ASSEMBLEA GENERAL PER COVID 19, LA JUNTA INFORMA DE LA SEVA GESTIÓ I PAGAMENT DE QUOTA ORDINÀRIA 2020.

images

(20) Informe de gestió de la activitat de la junta de compensació Miralcamp residencial corresponent al any 2018 i part del 2019.

images

(19) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 16 de novembre de 2019

images

(18) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp i al seu arquitecte tècnic municipal. 24/07/2019

images

(17) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp y al servei tècnic. 24/07/2019

images

(16) Escrit dirigit al excel·lentíssim ajuntament de Cabra del Camp i a la Sra. Alcaldessa Natalia Targa Canela. 24/07/2019

images

(15) Informe de gestió de la activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a l´any
2017-2018

images

(14) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 1/9/18

images

(13) Resposta a les al·legacions al projecte 23/3/18

images

(12) Al·legacions al projecte del camí de Fontscaldetes 12/3/18

images

(11) Manifestacions referents al camí públic de Fontscaldetes 2/3/18

images

(10) Carta informativa 14/02/18 a tots els parcel·listes de Miralcamp Residencial

images

(9) Acta de la reunió celebrada amb l’ajuntament de Cabra el dia 22/11/2017 a petició de la Junta

images

(8) Contracte control de plagues suscrit conjuntament amb l’ajuntament i la Junta

images

(7) Conveni de col·laboració Ajuntament Cabra i Junta urbanizació Miralcamp Residencial

images

(6) Informe de gestió de l’activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a any 2016-2017

images

(5) Acta de la reunió General Extraordinaria celebrada el dia 2/09/2017

images

(4) Acta de la reunión celebrada a Cabra del Camp el dia 26/05/2017

images

(3) Acta de la reunió general extraordinària celebrada el dia 30/04/2016

images

(2) Informe de gestió de l’activitat de la Junta de Compensació Miralcamp Residencial corresponent a l’any 2015

images

(1) Acta reunió celebrada a Cabra del Camp el 27-07-2015

images