LOCALITZACIÓ

El Municipi de Cabra del Camp està situat en el límit de la conca del Barberà. Posició geogràfica: 41º 23’ 42” latitud, i 4º 57’ 52” longitud. La serra de Miramar s’estén per tot el sector Nord-oest del terme, en el límit occidental queda tallada per el “Coll o estret de Cabra” (pas obert al torrent del Cogolló a través de la Serra Pre-litoral, que facilita les comunicacions entre les dues comarques. És regat per diversos torrents – entre els quals es troba el “Torrent de la Fonollosa” que aboca les seves aigües cap al Camp.

Existeixen nombroses fonts i mines.

A causa del relleu muntanyenc la meitat del terreny és inculta (1.330 Has.), els boscos de pins ocupen solament 166 Has. Predomina totalment el secà sobre el regadiu, limitant-se aquest únicament als horts familiars que aprofiten l’aigua del Torrent de la Fonollosa. Els cultius més extensos són els cereals (750 Has.) i la vinya (350 Has.), també es conreen ametllers avellaners i algunes oliveres

Desapareguts els molins de farina i la destil·lació d’alcohols les úniques indústries importants que existeixen són les relacionades amb la fabricació de palets de fusta, fusta per a construcció, bigues i tractaments tèrmics fitosanitaris.

El municipi de Cabra de Camp disposa de bona climatologia a causa de la seva bona orientació al resguard del vent del Nord i l’existència de gran vegetació formada en la seva major part per pins.

La zona gaudeix a més, d’excel·lents comunicacions viàries, doncs es troba a 8 km. de la sortida nº 10 que Pla de Santa María de l’Autopista AP2, i per tant, comunicada amb nuclis més poblats i de major desenvolupament industrial, tals com Barcelona, Tarragona, Lleida i Zaragoza. Es troba també proper a les platges de Salou, a 30 Kms. de Tarragona i a 13 Kms. de Valls.